ECO-CIRCLE

Kiertotalous välineenä innovatiivisen ekoinklusiivisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmallin kehittämiseksi nuorille

PROJEKTI

ECO-CIRCLE: ”Kiertotalous välineenä innovatiivisen ekoinklusiivisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmallin kehittämiseksi nuorille” on 2-vuotinen nuoriskoulutuksellinen Erasmus+ -yhteistyöhanke, jossa keskitytään kiertotalouteen ja ekologisesti vastuulliseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Kehittämällä uusia koulutusmalleja ECO-CIRCLE pyrkii käyttämään epävirallisia koulutusmenetelmiä, kuten pelillistämistä, kouluttaakseen nuoria ja iskoistamaan nuoriin valmiuksia rakentaa kestävämpi tulevaisuus eko-inklusiivisen sosiaalisen yrittäjyyden avulla.

Katso video ECO-CIRCLE-hankkeen päätöskonferenssista Mariborissa!

PROJEKTIN TULOKSET

2 vuoden aikana, jolloin hanke on voimassa, ECO-CIRCLE pyrkii tuottamaan seuraavat tulokset ja hanketulokset (PRs):

• Monitasoinen hankesivusto joka on käännetty 7 ohjelman kielelle ja sosiaalisen median sivuilla, jotka ovat saatavilla EN/FR/IT/ES/NL/FI/SI -kielillä.

• Hankkeen tulos 1 (PR1): ECO-CIRCLE: osaamiskehys nykyisille ja tuleville sosiaalisille yrittäjille, keskittyen tarvittaviin taitoihin, valmiuksiin ja asenteisiin, joita tarvitaan kiertotaloudessa liikkumiseen.

• PR2: ECO-CIRCLE: n verkko-oppimisalusta ja verkkokurssi – interaktiivinen ja huippuluokan verkkokurssi nuorille sosiaalisille yrittäjille sekä nuorisotyöntekijöille ja kouluttajille, jotka pyrkivät lisäämään potentiaaliaan kiertotalouden avulla ja omaksumaan kestävämpiä talous- ja liiketoimintakäytäntöjä. Kurssi auttaa ja mahdollistaa myös kiertotalousmallin käyttöönoton yrityksissä, jotka käyttävät edelleen lineaarista mallia.

• PR3: ECO-app: opettava e-peli ECO-agents of Changelle : Vangitseva verkkosovellus, joka käyttää hankkeessa kehitettyjä epävirallisia koulutusmenetelmiä tarjotakseen nuorisotyöntekijöille ja sosiaalisille yrittäjille tietoa, jota tarvitaan menestyäkseen alallaan.

• Kansalliset kohderyhmät : tavoitteena on testata hankkeen tuloksia pilottina ja samalla kehittää osallistujien valmiuksia hankkeen tulosten tehokkaasta käytöstä, hyödyistä ja siirrettävyyspotentiaalista. Pilottien aikana testeihin osallistuu 60 asiantuntijaa, mukaan lukien vakiintuneet sosiaaliset yrittäjät ja sosiaalisen yrittäjyyden taitoja käsittelevät kouluttajat.

• Kerrannaistapahtumat kussakin maassa: Kumppanit järjestävät lopulliset kansalliset levitystapahtumat kaikissa osallistujamaissa (Ranska, Italia, Espanja, Alankomaat, Suomi ja Slovenia) jakaakseen ja edistääkseen hanketta sekä tiedottaakseen osallistujille hankkeen tuloksista, hankekumppanuudesta, hankkeessa toteutetuista toimista ja esitelläkseen ECO-CIRCLE:n kompetenssia sekä työstä yhdessä minityöpajojen kanssa, joissa keskityttään valmiuksien kehittämiseen vahvistettujen menetelmien avulla.

KOHDERYHMÄT

• Nykyiset ja tulevat nuoret sosiaaliset yrittäjät, nuorisotyöntekijät, kouluttajat, valmentajat, ohjaajat ja oppijat, jotka ovat kiinnostuneita kiertotaloudesta sosiaalisen yrittäjyyden välineenä.

• Kumppaniorganisaatiot ja niiden henkilöstö.

• kansalaisjärjestöt, yhdistykset, säätiöt, nuorisokeskukset, epäviralliset nuorisoryhmät, epävirallisen koulutuksen tarjoajat, mukaan lukien pk-yritykset, kunnat, kehitystoimistot, ympäristöoppimisen alalla toimivat korkeakoulut ja yrittäjyys/sosiaalinen koulutukset, jotka ovat halukkaita testaamaan ja sisällyttämään uusia koulutusohjelmia koulutustarjontaansa.”

ECO-CIRCLE

Kiertotalous välineenä innovatiivisen ekoinklusiivisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmallin kehittämiseksi nuorille

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-FR02-KA220-YOU-000048126

Vieritä ylös