ECO-CIRCLE

Krožno gospodarstvo kot orodje za razvoj izobraževalnega vzorca o inovativnem eko-vključujočem socialnem podjetništvu za mlade

PROJEKT

“ECO-CIRCLE: Krožno gospodarstvo kot orodje za razvoj izobraževalnega vzorca o inovativnem eko-vključujočem socialnem podjetništvu za mlade” je dvoletni projekt sodelovanja Erasmus+ na področju izobraževanja mladih, ki se osredotoča na krožno gospodarstvo in ekološko odgovorno socialno podjetništvo. ECO-CIRCLE želi z razvojem novih izobraževalnih vzorcev za mlade uporabiti metode neformalnega izobraževanja, kot je gamifikacija, in jim vcepiti sposobnosti za gradnjo bolj trajnostne prihodnosti z ekološko vključujočim socialnim podjetništvom.

Oglejte si videoposnetek zaključne konference projekta v Mariboru in spoznajte ECO-CIRCLE!

PROJEKTNI REZULTATI

V dveh letih izvajanja projekta ECO-CIRCLE želimo doseči naslednje projektne rezultate (PRs):

• Večnivojska spletna stran projekta, ki je na voljo v 7 jezikih programa, in strani družbenih medijev v EN/FR/IT/ES/NL/FI/SI

• Rezultat projekta 1 (PR1): Okvir kompetenc ECO-CIRCLE za sedanje in bodoče socialne podjetnike, ki se osredotoča na potrebna znanja, sposobnosti in stališča, potrebna za krmarjenje v krožnem gospodarstvu.

• PR2: ECO-CIRCLE e-platforma za e-učenje, kjer je na voljo interaktivni in vrhunski spletni tečaj za mlade socialne podjetnike ter mladinske delavce in izobraževalce, ki želijo povečati svoj potencial s pomočjo krožnega gospodarstva ter sprejeti bolj trajnostne gospodarske in poslovne prakse. Tečaj bo prav tako pomagal in omogočil sprejetje modela krožnega gospodarstva v podjetjih, ki še vedno uporabljajo linearni model.

• PR3: ECO-app: izobraževalna e-igra za ECO-agente sprememb kot vključujoča spletna aplikacija, ki uporablja metode neformalnega izobraževanja, razvite v projektu, da bi mladinskim delavcem in socialnim podjetnikom zagotovila znanje, potrebno za uspeh na njihovem področju.

• Nacionalne fokusne skupine: z namenom pilotnega testiranja rezultatov projekta in krepitve zmogljivosti udeležencev glede njihove učinkovite uporabe, koristi in možnosti prenosa, pri čemer bodo partnerji vključili 60 strokovnjakov, vključno z uveljavljenimi socialnimi podjetniki in izobraževalci na področju veščin socialnega podjetništva.

• Multiplikacijski dogodki v vsaki državi: partnerji bodo v vseh sodelujočih državah (Francija, Italija, Španija, Nizozemska, Finska in Slovenija) organizirali zaključne nacionalne diseminacijske dogodke, na katerih bodo udeleženci seznanjeni z rezultati projekta, projektnim partnerstvom, dejavnostmi, izvedenimi v okviru projekta, ter predstavili kompetenčni okvir ECO-CIRCLE in mini delavnice, osredotočene na krepitev zmogljivosti s pomočjo metodologij, določenih v tem okviru.

CILJNE SKUPINE

• Sedanji in bodoči mladi socialni podjetniki, mladinski delavci, izobraževalci, trenerji, in učenci, ki jih zanima krožno gospodarstvo kot orodje za socialno podjetništvo.

• Partnerske organizacije in njihovo osebje.

• NVO-ji, združenja, fundacije, mladinski centri, neformalne skupine mladih, izvajalci neformalnega usposabljanja, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), občinami, razvojnimi agencijami in visokošolskimi zavodi, ki delujejo na področju okoljskega učenja, podjetništva/socialnega izobraževanja in so pripravljeni preizkusiti in vključiti nove učne načrte v svojo izobraževalno ponudbo.

ECO-CIRCLE

Krožno gospodarstvo kot orodje za razvoj izobraževalnega vzorca o inovativnem eko-vključujočem socialnem podjetništvu za mlade

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-FR02-KA220-YOU-000048126

Scroll to Top