ECO-CIRCLE

ECO-CIRCLE: Circulaire economie als innovatief instrument om een educatief curriculum op het vlak van ‘Sociaal Eco-inclusief Ondernemerschap’ voor jongeren te ontwikkelen.

HET PROJECT

ECO-CIRCLE: “Circulaire economie als innovatief instrument om een educatief curriculum op het vlak van ‘Sociaal Eco-inclusief Ondernemerschap’ voor jongeren te ontwikkelen.” is een 2-jarig Erasmus+ samenwerkingsverband op het gebied van jongerenonderwijs, gericht op circulaire economie en eco-verantwoord sociaal ondernemerschap. Door nieuwe onderwijs curriculum te ontwikkelen, probeert ECO-CIRCLE niet-formele onderwijsmethoden zoals gamification te gebruiken om jongeren te onderwijzen en hen de capaciteiten bij te brengen om een duurzamere toekomst op te bouwen via eco-inclusief sociaal ondernemerschap.

Bekijk de video van de slotconferentie van het ECO-CIRCLE project in Maribor!

PROJECT RESULTATEN

Gedurende de twee jaar dat het project loopt, wil ECO-CIRCLE de volgende resultaten en projectresultaten (PR’s) bereiken:

• Een meertalige project website beschikbaar maken in 7 talen (EN/FR/IT/ES/NL/FI/SI) & verschillende Social Media pagina’s.

• Projectresultaat 1 (PR1): ECO-CIRCLE’s Competentiekader voor huidige en toekomstige sociale ondernemers, gericht op de noodzakelijke vaardigheden, capaciteiten en attitudes die nodig zijn om door een Circulaire Economie te navigeren.

• PR2: ECO-CIRCLE’s e-learning platform en online cursus – een interactieve en geavanceerde online cursus voor jonge sociale ondernemers, jeugdwerkers en onderwijzers, die hun potentieel willen vergroten door Circulaire Economie alsmede duurzame economische en zakelijke praktijken te omarmen. De cursus dient tevens een bijdrage te leveren bij het invoeren van een circulair economie model bij bedrijven die nog steeds een lineair model hanteren.

• PR3: ECO-app: educatieve e-game voor ECO-agenten of Change: Een webapplicatie waarin de tijdens het project ontwikkelde niet-formele onderwijsmethoden worden toegepast om jongerenwerkers en sociale ondernemers de kennis bij te brengen die zij nodig hebben om te slagen in hun vakgebied.

• Nationale focusgroepen: deze groepen worden ingezet om de projectresultaten te testen als ook de deelnemende partners te informeren over het gebruik de voordelen en overdraagbaarheid. De partners zullen 60 deskundigen betrekken, waaronder gevestigde sociale ondernemers en opleiders op het gebied van vaardigheden in sociaal ondernemerschap.

• Multiplicator-evenementen in elk land: De partners zullen in alle deelnemende landen (Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Finland en Slovenië) nationale slotevenementen organiseren om het project te delen, te promoten en deelnemers te informeren ten aanzien van de projectresultaten, het projectpartnerschap en gerealiseerde activiteiten. Tevens zal het competentiekader van ECO-CIRCLE gepresenteerd worden met ondersteuning van miniworkshops die gericht zijn op capaciteitsopbouw via methodologieën die tijdens het project zijn vastgesteld.

DOELGROEPEN

• Huidige en toekomstige jonge sociale ondernemers, jongerenwerkers, onderwijzers, trainers, facilitators en studenten met interesse in circulaire economie als instrument voor sociaal ondernemerschap.opleidingscurricula te testen en in hun onderwijsaanbod op te nemen.

• Partner organisaties en hun personeel.

• NGO’s, verenigingen, stichtingen, jongerencentra, informele jongerengroepen, aanbieders van niet-formele opleidingen, waaronder het MKB, gemeenten, ontwikkelingsorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs die actief zijn op het gebied van milieuleren, ondernemerschap/sociaal onderwijs die bereid zijn de nieuwe

ECO-CIRCLE

ECO-CIRCLE: Circulaire economie als innovatief instrument om een educatief curriculum op het vlak van ‘Sociaal Eco-inclusief Ondernemerschap’ voor jongeren te ontwikkelen.

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-FR02-KA220-YOU-000048126

Scroll naar top